Головне меню

Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяПереклад сайту

Русский языкEnglish

Хто на сайті

На даний момент 35 гостей на сайті

Інформація

ЛФК PDF Друк e-mail
Написав Maxim   

 Поняття про лікувальну фізичну культуру

 

Лікувальна фізкультураце комплекс засобів, форм і методів фізичної культури, які застосовують до хворої або ослабленої людини з лікувальною і профілактичною метою.У лікувальній фізкультурі широко вико­ристовують такі форми, як гігієнічна і лікувальна гімнас­тика, ігри, загартовування сонцем, повітрям, водою, елементи спортуплавання, екскурсії, туризм.Особливістю методу лікувальної фізкультури є активна участь хворого в лікувально-відновному процесі.

DSC09480

 

 

Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на організм. Вона сприяє як найшвидшій ліквідації анатомо-фізіологічних порушень в окремих органах, нор­малізує патологічно змінені і компенсує втрачені функції, поліпшує якість рухів, виробляє і закріплює замінні на­вички.Â Лікувальна фізкультура добре впливає на стан серце­во-судинної і дихальної систем, на психіку хворих, активізує обмін речовин, зміцнює кісткову і м'язову систе­ми, посилює збудливі і гальмівні процеси. Разом з тим лікувальна фізкультура підвищує дію медикаментів та інших лікувальних засобів, скорочує час між клінічним та функціональним одужанням.

DSC09483

DSC09493

Під впливом фізичних вправ у тка­нинах організму настають зміни білкового обміну з утво­ренням продуктів розпаду, які стимулюють тканинний обмін і, надходячи в кров, підвищують нервово-м'язовий, тонус.Â Лікувальна фізкультура сприяє відновленню фізіоло­гічних функцій, порушених хворобливими процесами.Â Лікувальна фізкультура є засобом відновної і компен­саторної терапії. З допомогою фізичних вправ можна по­силити компенсаторно-пристосувальні функції і спряму­вати їх на відновлення здоров'я хворого.

DSC09497

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ.

 

Величину навантаження під час занять поділяють на три категорії:

 

- навантаження без обмежень з дозволом бігу, стрибків та інших вправ загального навантаження;

 

- середнє навантаження (з обмеженням) з виключен­ням бігу, стрибків, вправ з вираженим зусиллям і склад­них щодо координації вправ при співвідношенні з дихаль­ними вправами 1:3 і 1:4;

 

- слабке навантаження. Використовують елементарні вправи, переважно з вихідних положень лежачи і сидячи при співвідношенні з дихальними вправами 1:1 і 1:2.

 

Усі вправи виконують ритмічно, без ривків і великих зусиль, в середньому і повільному темпі.Вихідні положення, з яких хворий починає виконувати вправу: стоячи, сидячи, лежачи.

 

Ввідний період - коли вивчають реакції хворого на фі­зичне навантаження. Для цього використовують елемен­тарні фізичні вправи.

 

Основний, або тренувальний — хворого тренують, застосовуючи спеціальні фізичні вправи. Навантаження -максимальне.

 

Заключний період - хворий готується до виписання. Характер занять у цей час змінюють, пристосовуючи його до умов домашнього середовища. Крім занять лікувальною гімнастикою, в цьому періоді розучують комплекси вправ для самостійних занять удома.

DSC09497

 

Поділяють хворих і за станом здоров'я:

 

- до першої групи (основної) - входять особи без відхи­лень у фізичному розвиткові та стані здоров'я або з незначними віковими змінами, але з достатньою фізичною підготовленістю.

 

- до другої групи (підготовчої) - входять особи з незнач­ними відхиленнями у фізичному розвиткові та стані здо­ров'я, але з недостатньою фізичною підготовленістю, а також особи з помірними відхиленнями в стані здоров'я, але достатньо фізично підготовлені.

 

- до третьої групи (спеціальної) - включають осіб із значними відхиленнями в стані здоров'я і без достатньої фізичної підготовленості.

 

          Форми лікувальної фізкультури

 

У нашій школі лікувальну фізкультуру застосовують у формі різних процедур. Основні з них такі: лікувальна гімнастика, гі­гієнічна гімнастика, індивідуальні завдання (самостійне заняття) та групові заняття, прогулянки, елементи спор­тивних вправ.

DSC09500

 

Лікувальна гімнастика. Індивідуальні заняття - це по­ширена і зручна форма лікувальної фізкультури. Заняття проводять окремо з кожним хворим в кабінеті лікувальної фізкультури або на повітрі. Хворо­му підбирають комплекс вправ або кілька спеціальних вправ в залежності від перебігу захворювання, які він розучує під наглядом спеціаліста лікуваль­ної фізкультури. Ці вправи хворий може виконувати кілька разів на тижденьза показаннями. Для групових занять створені групи в складі 6 дітей.

DSC09507

 

 

 

Діти які займаються лікувальною фізичною культурою мають захворювання серцево – судинної системи та порушення опорно – рухового апарату, але при потребі заняття можуть бути рекомендова­ні в комплексному лікуванні багатьох захворювань та травм.

DSC09522

DSC09524

DSC09528

Також учні їздять до басейну. Плавання дуже благотворно впливає на організм, за­гартовує його і має велике гігієнічне значення.

 

Комплекс вправ при сколіозі

 

Місце проведення: зал ЛФК

 

Мета: Зміцнення м’язів тулуба.

 

Завдання: 

1.Формування правильної постави.

2. Створення природного м'язового корсету;

3. Покращення дихальних функцій;

4. Розвантаження хребта та збільшення його рухливості.

DSC09532

DSC09545

 

N п/п

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1.

Підготовча частина

10-15 хв.

 

-          організація заняття ;

2 хв.

-          перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

1.1.

Стройові вправи:

руки впродовж тіла, спина  рівна

-          на право;

1хв.

-          на ліво;

-          кругом.

1.2.

Ходьба та її різновиди:

-          на носках, руки вгору;

2 хв.

максимально на носках, коліна прямі

-          на п’ятках, руки за голову;

спина пряма, лікті в сторони

-        на зовнішній та внутрішніх сторонах стопи, руки за спину;

2 хв.

спина  та ноги прямі

-          праву (ліву) руку завести за голову, ліву (праву) за спину, скріпити руки.

3 хв.

спина рівна, плечі на одному рівні

1.3.

Біг ( повільний ):

-          правим боком, руки на пояс;

2 хв.

спина рівна

-          лівим боком, руки на пояс;

спина рівна

-          біг з високим підніманням стегон, руки на пояс;

2 хв.

максимальна частота піднімання

-          біг спиною.

дивитись через ліве плече, спина рівна

2.

Основна частина

25 хв.

-          перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

2.1.

В. п. – основна стійка, руки вздовж тулуба:

5 хв.

прогнути спину, носок відтягнутий

1 – 2 – крок правою (лівою) вперед, руки вверх;

3 – 4 – В.П.

2.2.

В.п. – стійка ноги нарізно, палиця внизу, хват на кінці:

4 хв.

спина та ноги прямі, максимально на носки

1 – 2 – піднятись на носки, палицю вверх;

3 – 4 – опуститись на стопи, палицю на плеча за голову;

5 – 6 – піднятися на носки, палицю вверх;

7 – 8 – В.П.

2.3.

В.п. – основна стійка, в руках за спиною гімнастична палийя:

5 хв.

верхній кінець палиці притиснутий до голови, нижній до тазу, спина рівна

1 – присісти;

2 – В.п.;

3 – нахил вперед;

4 – В.п.;

5 – нахил вправо;

6 – В.п.;

7 – нахил вліво;

8 – В.п.

2.4.

В.п. – лежачи на животі, руки в упорі:

5 хв.

прямі ноги

1 – 4 – почергове піднімання ніг;

2.5.

В.п. –  стійка на колінах, руки на пояс:

5 хв.

нога, що знаходиться ззаду  пряма, спина рівна

1 – 4 – почергове випрямлення ніг назад;

3.

Заключна частина

5 хв.

 

Вправи на розслаблення:

3.1.

В.п. – основна стійка, голова прямо, великим і вказівним пальцями почергово закривати праву та ліву ноздрю:

3 хв.

тривалість вдиху та видиху 4-6 с

1 – 4 – дихання через ніс;

Перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

Підведення підсумків заняття

1 хв.

 

Комплекс вправ при деформації грудної клітки (ДГК)

 

Місце проведення: зал ЛФК

 

Мета: Зміцнення м’язів грудної клітки, живота, спини.

 

Завдання:

1.Формування правильної постави.

2.Тренування координаційних можливостей і почуття рівноваги.

 

N п/п

Зміст

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1.

Підготовча частина

10-15 хв.

 

-          організація заняття;

2 хв.

-          перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

1.1.

Стройові вправи:

руки впродовж тіла, спина  рівна

-          на право;

2 хв.

-          на ліво;

-          кругом.

1.2.

Ходьба та її різновиди:

-          на носках, руки вгору;

2 хв.

максимально на носках, коліна прямі

-          на п’ятках, руки за голову;

спина пряма, лікті в сторони

-        на зовнішній та внутрішніх сторонах стопи, руки на пояс;

3 хв.

спина  та ноги прямі

-          на носках з високим підніманням колін;

спина рівна

-          нахили тулуба на кожен крок;

3 хв.

намагатися дістати до носків

-          випадами

максимальний випад, спина рівна

-          руки вверх, кругові оберти вперед – назад.

2 хв.

спина рівна

2.

Основна частина

25 хв.

-          перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

2.1.

В. п. – лежачи на животі, руки вздовж тулуба:

4 хв.

Розтягувати м’язи передньої поверхні стегна

1 – зігнути праву ногу в коліні, правою рукою притиснути п’яту до сідниці;

2 – В.п. ;

3 – 4 – теж саме іншою ногою;

5 – 8 – обома ногами .

2.2.

В.П. – лежачи на животі, руки під підборіддям:

5 хв.

темп повільний

1 – вдих, прогнутись виконати 8 рухів руками як при плаванні способом "брас";

2 – В.п., видих;

2.3.

В.П. – лежачи на животі, зігнути ноги, захват гомілковостопних суглобів:

5 хв.

Тримати коліна разом, притиснутими до підлоги, руки прямі, з’єднати лопатки і розправити плечі

1 – вдих, прогнутись і розігнути ноги в колінних суглобах, тягнутись руками за ногами;

2 – В.п., видих;

3 – 4 – теж саме.

2.4.

В.П. –  лежачи на животі, руки вперед:

5 хв.

до вуха, напружувати м’язи верхньої частини спини

1 – вдих, підняти праву руку;

2 – В.п., видих;

3 – 4 – теж саме;

2.5.

В.П. –  лежачи на спині, руки вздовж тулуба:

5 хв.

ноги прямі, розтягувати м’язи спини

1 – вдих, підняти ногу до вертикального положення;

2 – видих, опустити ноги за голову;

3 – 4 – В.п., вдих, видих.

3.

Заключна частина

5 хв.

 

Вправи на розслаблення:

3.1.

В.п. – основна стійка, руки вздовж тулуба:

3 хв.

розслабитись у такому положенні

1 – нахилити голову;

2 – нахилити тулуб;

3 – опустити руки вниз;

4 – В.п.

Перевірка пульсу ( Ps).

1 хв.

Підведення підсумків заняття

1 хв.


  


Останнє оновлення на Неділя, 19 березня 2017, 18:22
 
Copyright © 2012 by Jester.