Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяПереклад сайту

Русский языкEnglish

Хто на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті

Інформація

PDF Друк e-mail
Написав Alyona   

Основні завдання закладу на 2015-2016 навчальний рік

 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗДОБУТТЯ ДОСТУПНОГО І ЯКІСНОГО РІВНЯ ОСВІТИ, ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ.

2. ВСЮ СИСТЕМУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ СПРЯМУВАТИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ, ІНТЕГРАЦІЮ ЇХ В СОЦІУМ.

3. ДОМАГАТИСЯ ЗДОБУТТЯ ВСІМА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОФЕСІЙНИМ ВДОСКОНАЛЕННЯМ ПЕДАГОГІВ.

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ.

5. РОЗВИВАТИ ЗДІБНОСТІ, НАХИЛИ, УПОДОБАННЯ, КОЖНОЇ ДИТИНИ ШЛЯХОМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

6. ПРОДОВЖИТИ РОБОТУ НАД СТВОРЕННЯМ НАЛЕЖНОЇ НАВЧАЛЬНО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ.

7. ЗДІЙСНЮВАТИ РОБОТУ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ, РОЗШИРИТИ МЕРЕЖУ КЛАСІВ ЗА РАХУНОК ВІДКРИТТЯ КЛАСІВ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ.

8. ПРАЦЮВАТИ НАД ПОКРАЩЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

9. МАКСИМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОПАГУВАТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ШКОЛИ.

10. ШИРШЕ ВПРОВАДЖУВАТИ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.

11. ЗАЛУЧАТИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ, РАДУ ШКОЛИ).

12. УДОСКОНАЛЮВАТИ РОБОТУ З ДІТЬМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ.

13. СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ДЛЯ УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ВИХОВУВАТИ ЕСТЕТИЧНУ, ЕКОНОМІЧНУ, ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ.

14. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ В РОБОТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ.

15. УДОСКОНАЛЮВАТИ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ.

16. ДОТРИМАННЯ ОХОРОННО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕЖИМУ, ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ.

17. ПОСТІЙНО ПОПОВНЮВАТИ ТА МОДИФІКУВАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ.

18. ПРАЦЮВАТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ШКОЛИ, ПОПУЛЯРИЗУВАТИ КРАЩІ ДОСЯГНЕННЯ ЗАКЛАДУ.

19. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ЗІ ШКОЛОЮ.

20. РОЗШИРИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВРАХОВУЮЧИ ІНТЕРЕСИ ШКОЛЯРІВ.

21. ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ДЕМОКРАТИЧНИХ І ГУМАНІСТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ.

 

 
Copyright © 2012 by Jester.