Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяПереклад сайту

Русский языкEnglish

Хто на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті

Інформація

Положення про методичний кабінет PDF Друк e-mail
Написав Maxim   
П'ятниця, 05 травня 2017, 14:00

Затверджено

педагогічною радою

Протокол № 3

від 03 травня 2017 р.

Директор школи _______________

С.А. Столяренко

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

комунального закладу

«Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня

школа – інтернат» Запорізької обласної ради

1. Загальні положення.

-організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет.

-методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи з навчальної роботи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

-основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

2. Завдання діяльності методичного кабінету:

- забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи;

- створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;

- надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів;

- задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;

- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

3. Основні напрями роботи методичного кабінету:

- створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою;

- здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості;

- організація консультацій з питань психології, педагогіки, дефектології, спеціальної педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

- організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією;

- участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів (семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентацій кращого досвіду роботи вчителів школи, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі);

- впровадження у практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх та ІКТ-технологій.

4. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті:

4.1. Нормативно-правові документи:

- Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

- документи з питань педагогіки та психології;

- положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

- інформаційні збірники МОН України, ЗОІППО, управління освіти;

- Статут школи;

-положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу - інтернат)для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку;

- локальні правові акти школи, накази і розпорядження директора.

4.2. Шкільна документація:

- наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

- навчальний план школи;

- перспективний та річний плани роботи школи;

- контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);

- графіки проведення контрольних робіт;

- розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

- документація з питань атестації педагогів;

- матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою;

4.3.Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- документація методичної ради школи (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

- документація Шкільного Методичного Об'єднання (ШМО) (окрема папка на кожне методичне об'єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

- матеріали методичної роботи з учителями (семінарів-практикумів, динамічних груп, проблемних семінарів, творчих звітів, тощо);

- документація школи молодого вчителя;

- матеріали вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- тематичні папки ("Інноваційні педагогічні технології", "Технології проектної діяльності", з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, методичні рекомендації);

- банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;

4.4.Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- аналітичні матеріали шкільного моніторингу з кожного навчального предмета (результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт);

- матеріали для організації контролю знань;

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, карти-схеми самоаналізу);

- тексти контрольних робіт;

- зразки поурочних планів;

- методичні розробки вчителів;

- рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

- критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів;

- наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

- методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів

4.5. Діагностичні матеріали:

- результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

- моніторинг педагогічної діяльності вчителів (анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

- матеріали атестації вчителів;

- роботи з молодими спеціалістами;

4.6. Матеріали з позакласної роботи:

- плани робіт предметних гуртків, факультативів;

- матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

- матеріали для роботи з батьками;

- матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям;

4.7. Папки з матеріалами педагогічних читань, семінарів, творчих та динамічних груп (шкільних, обласних):

4.8. Картотеки:

- статей періодичної преси на педагогічні теми;

- публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі (з кожного предмета);

- обліку матеріалів з педагогічного досвіду.

5. Бібліотека методичного кабінету (предметно-тематичний розподіл):

- підшивки загальнопедагогічних газет і журналів;

- підшивки фахових журналів і газет;

- спеціальна, загальнопедагогічна література.

Останнє оновлення на Вівторок, 06 лютого 2018, 14:05
 
Copyright © 2012 by Jester.