Пріоритетні напрямки робот Друк
Написав Alyona   

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИ РІК:

-  створення умов для надання кожному учню того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;

-  удосконалення навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесів на основі провідних ідей педагогіки та психології;

-формування ключових компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами, індивідуалізація навчально-виховного процесу згідно потреб і запитів особливостей учня;

-створення сприятливого освітнього середовища для всебічного розвитку особистості;

-збереження, зміцнення, формування та корекція здоров’я учнів, виховання навичок здорового способу життя.