Головне меню

Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяПереклад сайту

Русский языкEnglish

Хто на сайті

На даний момент 17 гостей на сайті

Інформація

PDF Друк e-mail
Написав Alyona   
Неділя, 19 березня 2017, 17:08

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

НА 2016/2017НАВЧАЛЬНИЙ РІК

       1.Забезпечити здобуття доступного і якісного рівня освіти, проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

       2.Продовжувати цілеспрямовану роботу щодо інформування й розвитку ключових і предметних компетентностей учня.

       3.Працювати над розширенням реабілітаційного простору закладу шляхом поповнення корекційного обладнання, надання додаткових медичних послуг, вдосконалення психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на особисті потреби дитини, організацію позакласної роботи.

      4.Формування достатнього рівня мотивів до навчання, що забезпечує інтерес учнів до самоосвітньої пізнавальної діяльності.

      5.Науково-методичну роботу з кадрами спрямувати на реалізацію проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для формування ключових компетентностей як складової становлення успішної особистості дитини з особливими потребами».

Основними напрямками у методичній роботі визначити:

- вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів, систематичне поновлення професійних, психолого-педагогічних знань, впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій;

-  забезпечити участь педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності різних рівнів;

-  надання дієвої адресної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам;

-  вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду;

- робота над створенням системи з формування основних компетентностей учнів з особливими потребами;

- створення єдиного освітньо-реабілітаційного простору з метою надання дітям з особливими потребами навчально-корекційних послуг,забезпечення чіткої взаємодії усіх учасників цього простору;

6.Всю виховну роботу спрямувати на формування громадської позиції учнів, морально-естетичних якостей, патріотизму, поваги до національної символіки та історії українського народу, виховання громадянина України, здатного самореалізуватися в сучасному суспільстві.

7.Створювати умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров я, формування навичок гігієни на засадах здорового способу життя учнів

8.Поповнювати і вдосконалювати навчальну матеріально-технічну базу закладу у відповідності до сучасних  умов.

9.Удосконалювати управлінську систему у закладі

10.Здійснювати постійний моніторинг освітньо-корекційного процесу з метою відстеження та покращення його результативності.

11.Здійснення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей пільгових категорій.

12.Підвищення якості уроку через впровадження сучасних освітніх технологій, вивчення психофізичних особливостей учнів.

Останнє оновлення на Неділя, 19 березня 2017, 17:23
 
PDF Друк e-mail
Написав Alyona   
Четвер, 10 вересня 2015, 11:18

Основні завдання закладу на 2015-2016 навчальний рік

 

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗДОБУТТЯ ДОСТУПНОГО І ЯКІСНОГО РІВНЯ ОСВІТИ, ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ.

2. ВСЮ СИСТЕМУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ СПРЯМУВАТИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ, ІНТЕГРАЦІЮ ЇХ В СОЦІУМ.

3. ДОМАГАТИСЯ ЗДОБУТТЯ ВСІМА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОФЕСІЙНИМ ВДОСКОНАЛЕННЯМ ПЕДАГОГІВ.

4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ УМОВИ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ.

5. РОЗВИВАТИ ЗДІБНОСТІ, НАХИЛИ, УПОДОБАННЯ, КОЖНОЇ ДИТИНИ ШЛЯХОМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

6. ПРОДОВЖИТИ РОБОТУ НАД СТВОРЕННЯМ НАЛЕЖНОЇ НАВЧАЛЬНО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ.

7. ЗДІЙСНЮВАТИ РОБОТУ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ, РОЗШИРИТИ МЕРЕЖУ КЛАСІВ ЗА РАХУНОК ВІДКРИТТЯ КЛАСІВ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ.

8. ПРАЦЮВАТИ НАД ПОКРАЩЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

9. МАКСИМАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОПАГУВАТИ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ШКОЛИ.

10. ШИРШЕ ВПРОВАДЖУВАТИ ІКТ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.

11. ЗАЛУЧАТИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ, РАДУ ШКОЛИ).

12. УДОСКОНАЛЮВАТИ РОБОТУ З ДІТЬМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ.

13. СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ДЛЯ УЧНІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ВИХОВУВАТИ ЕСТЕТИЧНУ, ЕКОНОМІЧНУ, ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ.

14. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ В РОБОТІ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ.

15. УДОСКОНАЛЮВАТИ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ.

16. ДОТРИМАННЯ ОХОРОННО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕЖИМУ, ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ.

17. ПОСТІЙНО ПОПОВНЮВАТИ ТА МОДИФІКУВАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ.

18. ПРАЦЮВАТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ШКОЛИ, ПОПУЛЯРИЗУВАТИ КРАЩІ ДОСЯГНЕННЯ ЗАКЛАДУ.

19. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ЗІ ШКОЛОЮ.

20. РОЗШИРИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВРАХОВУЮЧИ ІНТЕРЕСИ ШКОЛЯРІВ.

21. ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ДЕМОКРАТИЧНИХ І ГУМАНІСТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ.

 

Останнє оновлення на Неділя, 19 березня 2017, 17:08
 


Copyright © 2012 by Jester.